Priekules Veloklubs realizē LEADER projektu

Biedrības “Priekules Veloklubs” darbības mērķi ir saistīti ar veselīga dzīvesveida
un aktīvās atpūtas pasākumu organizēšanu.
Lai palielinātu interesi par aktīvo dzīvesveidu un nodrošinātu jau rīkoto
pasākumu labāku organizēšanu un daudzveidību, lai pilnveidotu un dažādotu
sporta aktīvās atpūtās iespējas plašākam interesentu lokam, projekta ietvaros
tika iegādāti desmit SUP dēļi, desmit airi un divpadsmit dažāda izmēra glābšanas
vestes.
Projekts īstenots Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības
programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma “Darbības īstenošana
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes “Vietas
potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros, pateicoties vietējas rīcības grupas
“Biedrība “Liepājas rajona partnerība””, Lauku atbalsta dienesta un
Dienvidkurzemes novada pašvaldības atbalstam.

Par projektu
Kontaktpersonas: Mārtiņš Mikāls
Kontakttālrunis: 28631995, 26514229
E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Projekta īstenošanas vieta: Dienvidkurzemes novads
Projekta nosaukums:  Sup dēļu un papildus aprīkojuma iegāde
Projekta numurs:  21-02-AL13-A019.2203-000005
Projekta kopējās izmaksas 7999.31 EUR, t.sk., publiskais finansējums – 6799.41
EUR, Dienvidkurzemes novada pašvaldība līdzfinansējums – 1199.90 EUR.